جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربری شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.

به جمع اعضا بپیوندید در نشست بعدی حاضر باشید

جدیدترین اعضا

 • تصویر عضو

  مریم معصومی
  ۶ ساعت پیش

 • تصویر عضو

  سید حمید شجاع الدین
  ۷ ساعت پیش

 • تصویر عضو

  فرهاد اخلاقی
  ۵ روز پیش

 • تصویر عضو

  rezasoft
  ۵ روز پیش

 • تصویر عضو

  حامد گل جان اکبری
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  ناصر اشرفی
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  زهرا رحمانی
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  Saeid Sadat Madarshahi
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  اشکان عاشوری
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  aleks.wruk
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  فرشاد فهیمی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمد مهدی یوسفی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  ابوالفضل روشن ضمیر
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  رحیم خورشیدی علی کردی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مسعود آقایی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  اردشیر بهبود
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمد رعیت پیشه
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  پریسا منجزی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  فرشته خسروي
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  شیوا سیاهوشی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  شیما
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمد امین نجفی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مرضيه نارنگى فرد
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  فاطمه نارنگی فرد
  ۴ هفته پیش