جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربری شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.

به جمع اعضا بپیوندید

جدیدترین اعضا

 • تصویر عضو

  حسین جوان
  ۸ ساعت پیش

 • تصویر عضو

  محسن آزادی
  ۳ روز پیش

 • تصویر عضو

  محسن شهبازی
  ۳ روز پیش

 • تصویر عضو

  آزاده فرقانی
  ۶ روز پیش

 • تصویر عضو

  سارا چیذری
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  رها ابوالحسنی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  رزیتا گلتراش
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  آذین قاسمی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  قاسم بازایی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محسن بازایی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علیرضا حسن زاده
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سیمین دلالت
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علی قائنی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  visionarymiss
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  اميد روشنگر
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  اعظم الطاف
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سید حامد حسینی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محسن حیدری
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  طاهره صادقی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  اسماعیل عرفان منش
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محسن حیدری
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  حمید کرمانی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علی مجاهدی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سهیل شهیدی
  ۴ هفته پیش