جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربری شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.

به جمع اعضا بپیوندید در نشست بعدی حاضر باشید

جدیدترین اعضا

 • تصویر عضو

  علیرضا قنواتی
  ۱ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سیاوش
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سمیه زاهدی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سعید ماهوری
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  ابراهیم رشیدی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علی خدابنده لو
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مرضیه صلح طلب
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  رضا عباسی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  نازنين
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  فرزاد حاکمی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  حسین شاکر
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  عماد وزاقی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مریم معصومی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سید حمید شجاع الدین
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  فرهاد اخلاقی
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  rezasoft
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  حامد گل جان اکبری
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  ناصر اشرفی
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  زهرا رحمانی
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  Saeid Sadat Madarshahi
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  اشکان عاشوری
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  aleks.wruk
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  فرشاد فهیمی
  ۱ ماه پیش

 • تصویر عضو

  محمد مهدی یوسفی
  ۱ ماه پیش