جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربری شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.

به جمع اعضا بپیوندید در نشست بعدی حاضر باشید

جدیدترین اعضا

 • تصویر عضو

  سمانه اکبری
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  نیما استخری
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مريم مداحى
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  میلاد پاک فطرت
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مهدی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  مهدی محمدی
  ۲ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علیرضا همایون پور
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  هاشم زارع
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علیرضا صفائیان
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  علی قاسمی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سید علیرضا جعفری
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  حمیدرضا معدلی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سیاوش عطاران
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سعید یونسی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  سروش فرانت اند دولوپر
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  نسیم غلامی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  عرفان آتش فراز
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمد حسین وفق
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمد حسن وفق
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  محمدامین عباسی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  رامتین
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  هومان راحمی
  ۳ هفته پیش

 • تصویر عضو

  شهرزاد شاهمرادی
  ۴ هفته پیش

 • تصویر عضو

  جاوید مومنی
  ۱ ماه پیش