نشست ۷۳- UX Agile

۲ هفته پیش
شهر فافا


نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل

۶ ماه پیش
شهر فافا


کارگاه Large Scale Scrum

۱۰ ماه پیش
دانشگاه زند