نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل

۴ هفته پیش
شهر فافا


کارگاه Large Scale Scrum

۵ ماه پیش
دانشگاه زند


دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۷ ماه پیش
دانشگاه شیراز