تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

۱۷ بهمن

نشست ۷۶- دیزاین سیستم

۶۰ نفر ساختمان مدیریت شعب بانک‌های انصار
۲۰ آذر

چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۳۶۵ نفر دانشگاه علوم پزشکی
۱۴ شهریور

نشست ۷۵- MVP

۷۱ نفر موسسه مسیر کمال
۲۱ آذر

سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۳۷ نفر دانشگاه علوم پزشکی
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۳
مجموع شرکت‌کننده: ۹۶۱ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۶ رویداد
زینب وصال ۳۴ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
امید حکایتی ۱۸ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۸ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
علی هنرمند ۱۷ رویداد