سمینار درک طراحی تجربه کاربری

نشست ۶۰ - بررسی ۵۹ نشست گذشته
۰۷ خرداد ۱۳۹۶
از ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
کتابخانه خوارزمی
۲۵۰ نفر

جامعه تجربه کاربری شیراز با همکاری و مشارکت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز جهت آشنایی جامعه دانشگاهی با موضوع طراحی تجربه کاربری برگزار میکند. سمینار دو ساعته، حول موضوع درک مفاهیم پایه ایی تجربه کاربری و جایگاه طراحی در کارآفرینی و نو ارزش آفرینی.

سرفصل مطالب

  • مفهوم تجربه و طراحی تجربه
  • از طراحی تجربه تا طراحی محصول
  • جایگاه تجربه کاربری در دنیای امروز
  • حوزه های دانشی تجربه کاربری
  • تجربه کاربری در دانشگاه ها

اطلاعات بیشتر در خصوص نشست