کارگاه تعاملی چشمهایش

نشست ۶۰ - بررسی ۵۹ نشست گذشته
۲۱ تیر ۱۳۹۶
از ۱۵:۴۰ تا ۱۹:۰۰
دانشگاه شیراز
۲۰ نفر

موضوع کارگاه

نمی‌توانیم مسئله‌ای را در جهان پیچیده و درهم‌ تنیده پیرامون خود حل کنیم مگر اینکه پا در کفش تک تک ذینفعان و صاحبان مسئله کرده باشیم. باید این توانایی را در خود پرورش دهیم که بتوانیم خود را به جای افراد دیگر بگذاریم، هر چه حس می‌کنند حس کنیم، هر چه می‌شنوند بشنویم و هر چه می‌بینید ببینیم.

«همدلی پوشیدن کفش دیگری است. حس کردن با قلب وی و دیدن با چشم‌های وی. همدلی قابل برونسپاری یا خودکار شدن نیست ولی دنیا را به جای بهتری تبدیل می‌کند.»
دنیل پینک - متفکر به نام مباحث مدیریت

در حقیقت همدلی را شاید بتوان به فرصتی برای طراحی تجربه کاربری تشبیه کرد. آنجایی که نگاه از چشم‌های کاربر در اصل همان تجربه کاربری است. در کارگاه "چشمهایش" خلاقیت و نوآوری را مبتنی بر تفکر طراحی و با تمرکز بر همدلی تمرین خواهیم کرد

توجه: این کارگاه با کارگاه تجربه یک روزه برندینگ همزمان است. لطفا یکی را انتخاب کنید.

اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس

شرکت کنندگان در رویداد (0 نفر)