کارگاه تجربه یک روزه برندینگ

نشست ۶۰ - بررسی ۵۹ نشست گذشته
۲۱ تیر ۱۳۹۶
از ۱۵:۴۰ تا ۱۹:۰۰
دانشگاه شیراز
۲۰ نفر

کارگاه تجربه یک روزه برندینگ به مدت 240 دقیقه برگزار میشود.
لازم است جداقل یکی از اعضای هر گروه یک لپ تاپ در اختیار داشته باشند.


###موضوع کارگاه در اين كارگاه شركت كنندگان به طور عملي در قالب گروه هاي چهارنفره، به طراحي خلاقانه برند كسب و كار خود خواهند پرداخت؛ فرآيند طراحي طبق :

-اصول روانشناسي تحليلي -نمادشناسي اساطيري

  • تيپ شناسي شخصيتي گروه هدف
  • تحليل فرمي و رنگي
  • بررسي تاثير رواني كاربرد حروف و اعداد در نامگذاري و تبليغات -تكنيك هاي خلاقيت در ديزاين انجام خواهد شد.

همچنين ارزيابي مرحله به مرحله توسط تسهيلگران و شركت كنندگان از مراحل اين كارگاه چهارساعته است.

روند برگزاری کارگاه

پس از معرفي، گروه بندي انجام شده و أعضاي كارگاه در قالب ٥ گروه ٤ نفره به انتخاب يك كسب و كار جديد فكر كرده و پيشنهاد كار خلاقانه خود را مطرح مي كنند.

مرحله ي بعد به شكل دهي و ديزاين برند براي كسب و كار خلاقانه اختصاص دارد.

  • چگونگي انتخاب اسم و تاثيرگذاري رواني روي مخاطب
  • تعريف فعاليت ها
  • تعريف تيپ شخصيتي مخاطبان
  • شناسايي صفات ماهيت كار

و در نهايت چگونگي ديزاين برند بر اساس نتايج حاصل شده از بخش قبل

توجه: این کارگاه با کارگاه تعاملی چشم هایش همزمان است. لطفا یکی را انتخاب کنید.

اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس

شرکت کنندگان در رویداد (1 نفر)