تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

نشست 5

۰۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۰

۰۸ آبان ۱۳۹۳

از ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

آموزشگاه چیستا

۴۰ نفر

اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا