نشست 5

۰۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۰

نشست 5

۰۸ آبان ۱۳۹۳
از ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
آموزشگاه چیستا
۴۰ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا