نشست 4

۰۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۰

نشست 4

۰۱ آبان ۱۳۹۳
از ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۰۰
آموزشگاه چیستا
۴۰ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا