تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

نشست 4

۰۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۰

۰۱ آبان ۱۳۹۳

از ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۰۰

آموزشگاه چیستا

۴۰ نفر

اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا