نشست 3

۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۰

نشست 3

۲۳ مهر ۱۳۹۳
از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
آموزشگاه چیستا
۴۰ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا