نشست 2

۱۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۰

نشست 2

۱۶ مهر ۱۳۹۳
از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
آموزشگاه چیستا
۴۰ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا