تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

نشست 2

۱۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۰

۱۶ مهر ۱۳۹۳

از ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰

آموزشگاه چیستا

۴۰ نفر

اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا