نشست 1

۰۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰

نشست 1

۰۸ مهر ۱۳۹۳
از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آموزشگاه چیستا
۴۰ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا