تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

نشست 1

۰۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰

۰۸ مهر ۱۳۹۳

از ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

آموزشگاه چیستا

۴۰ نفر

اطلاعات بیشتر درباره رویداد
شیراز، خ سینماسعدی، کوچه ۱۵، آموزشگاه چیستا