تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

پنجمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰

۲۸ تا ۰۸ آبان ۱۳۹۹

از ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰

نامشخص

۱۰۰۰ نفر

ثبت نام در رویداد
اطلاعات بیشتر درباره رویداد

شرکت کنندگان در رویداد (4 نفر)

مکان رویداد هنوز مشخص نشده است