۱۴ شهریور
نشست ۷۵- MVP محل برگزاری @ موسسه مسیر کمال ۷۱ نفر جزییات رویداد
۲۱ آذر
سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز محل برگزاری @ دانشگاه علوم پزشکی ۲۳۷ نفر جزییات رویداد
۰۳ آبان
نشست ۷۴- طراحی تجربه کاربر در استارتاپ‌ها محل برگزاری @ شهر فافا ۵ نفر جزییات رویداد
۱۱ مرداد
نشست ۷۳- چابکی در طراحی تجربه کاربری (UX Agile) محل برگزاری @ شهر فافا ۳۶ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۱۰ اسفند
نشست ۷۲- تحقیقات کاربری و موثر نویسی محل برگزاری @ نامشخص ۲۷ نفر جزییات رویداد
۰۵ بهمن
نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل محل برگزاری @ شهر فافا ۴۱ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۱
مجموع شرکت‌کننده: ۷۲۹ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۴ رویداد
زینب وصال ۳۲ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۶ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۶ رویداد
علی هنرمند ۱۵ رویداد