تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

۳۰ بهمن

نشست ۲۰

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۱۶ بهمن

نشست ۱۹

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۰۹ بهمن

نشست ۱۸

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۰۲ بهمن

نشست ۱۷

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۵ دی

نشست ۱۶

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۱۸ دی

نشست ۱۵

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۱۱ دی

نشست ۱۴

۰ نفر آموزشگاه چیستا
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۳
مجموع شرکت‌کننده: ۹۶۱ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۶ رویداد
زینب وصال ۳۴ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۸ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
امید حکایتی ۱۸ رویداد
علی هنرمند ۱۷ رویداد