تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

۰۴ دی

نشست ۱۳

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۷ آذر

نشست ۱۲

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۰ آذر

نشست ۱۱

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۱۳ آذر

نشست ۱۰

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۰۶ آذر

نشست ۹ - بازبینی سایت تیبان

۱۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۹ آبان

نشست ۸

۱۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۲ آبان

نشست ۷

۶ نفر آموزشگاه چیستا
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۳
مجموع شرکت‌کننده: ۹۶۱ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۶ رویداد
زینب وصال ۳۴ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
امید حکایتی ۱۸ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۸ رویداد
علی هنرمند ۱۷ رویداد