تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست بعدی نشست‌های گذشته ورود عضویت

۰۱ آبان

نشست ۴

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۲۳ مهر

نشست ۳

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۱۶ مهر

نشست ۲

۰ نفر آموزشگاه چیستا
۰۸ مهر

نشست ۱

۰ نفر آموزشگاه چیستا
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۱
مجموع شرکت‌کننده: ۷۲۹ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۴ رویداد
زینب وصال ۳۲ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۶ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۶ رویداد
علی هنرمند ۱۵ رویداد