۲۵ آبان
نشست ۷۰- چطور یک تیم طراح تجربه کاربری بسازیم محل برگزاری @ شهر فافا ۴۶ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۱۳ مهر
کارگاه Large Scale Scrum محل برگزاری @ دانشگاه زند ۲۴ نفر جزییات رویداد
۱۶ شهریور
نشست ۶۹ - نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان محل برگزاری @ دانشگاه زند ۳۷ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۲۱ تیر
دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۱۵۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۰۱ تیر
نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۲۷ نفر جزییات رویداد
۰۷ خرداد
سمینار درک طراحی تجربه کاربری محل برگزاری @ کتابخانه خوارزمی ۱۳۴ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۱
مجموع شرکت‌کننده: ۷۲۹ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۴ رویداد
زینب وصال ۳۲ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
امید حکایتی ۱۶ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۶ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
مینا نعمانی ۱۵ رویداد