تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

۲۰ آذر

چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۳۶۵ نفر دانشگاه علوم پزشکی
۲۱ آذر

سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۳۷ نفر دانشگاه علوم پزشکی
۲۱ تیر

دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۱۵۰ نفر دانشگاه شیراز
۲۳ اردیبهشت
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۴
مجموع شرکت‌کننده: ۵۲۷ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۱ بار
بیشترین حضور
بهداد مرسلپور ۳ رویداد
حامد تکمیل ۳ رویداد
محمدحسین فرشاد ۳ رویداد
ایمان زارع ۳ رویداد
امیر دادگر ۳ رویداد
رسام رستمی ۳ رویداد
وحید صفاری ۳ رویداد
سعید خانجانی ۳ رویداد
میثم عبداللهی ۳ رویداد
آیمن محسن نژاد ۳ رویداد