تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

۲۱ آذر

سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۳۷ نفر دانشگاه علوم پزشکی
۲۱ تیر

دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۱۵۰ نفر دانشگاه شیراز
۲۳ اردیبهشت
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۳
مجموع شرکت‌کننده: ۲۸۴ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۱ بار
بیشترین حضور
سامان کاظم پور ۲ رویداد
مهدی عابدی ۲ رویداد
ثنا خالصی ۲ رویداد
میلاد صفاجوی ۲ رویداد
محمد آذریان ۲ رویداد
ساغر مفتاح ۲ رویداد
مینا نعمانی ۲ رویداد
امیرمهدی زیتون ۲ رویداد
مرتضی صادقی ۲ رویداد
علی نادری ۲ رویداد