نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل

۳ ماه پیش
شهر فافا


کارگاه Large Scale Scrum

۷ ماه پیش
دانشگاه زند