۱۴ شهریور
نشست ۷۵- MVP محل برگزاری @ موسسه مسیر کمال ۷۱ نفر جزییات رویداد
۰۳ آبان
نشست ۷۴- طراحی تجربه کاربر در استارتاپ‌ها محل برگزاری @ شهر فافا ۵ نفر جزییات رویداد
۱۱ مرداد
نشست ۷۳- چابکی در طراحی تجربه کاربری (UX Agile) محل برگزاری @ شهر فافا ۳۶ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۱۰ اسفند
نشست ۷۲- تحقیقات کاربری و موثر نویسی محل برگزاری @ نامشخص ۲۷ نفر جزییات رویداد
۰۵ بهمن
نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل محل برگزاری @ شهر فافا ۴۱ نفر جزییات رویداد
۲۵ آبان
نشست ۷۰- چطور یک تیم طراح تجربه کاربری بسازیم محل برگزاری @ شهر فافا ۴۶ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۷۸
مجموع شرکت‌کننده: ۵۳۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۳ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۱۹ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
علی هنرمند ۱۴ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۴ رویداد