نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل

۴ هفته پیش
شهر فافا


کارگاه Large Scale Scrum

۵ ماه پیش
دانشگاه زند


نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۸ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین