تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۷۹
مجموع شرکت‌کننده: ۵۷۰ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۴ رویداد
زینب وصال ۳۲ رویداد
محسن شعله ۲۳ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۱۹ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۷ رویداد
امید حکایتی ۱۶ رویداد
علی هنرمند ۱۵ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۵ رویداد