۱۳ مهر
کارگاه Large Scale Scrum محل برگزاری @ دانشگاه زند ۲۴ نفر جزییات رویداد
۱۶ شهریور
نشست ۶۹ - نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان محل برگزاری @ دانشگاه زند ۳۷ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۰۱ تیر
نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۲۷ نفر جزییات رویداد
۰۷ خرداد
سمینار درک طراحی تجربه کاربری محل برگزاری @ کتابخانه خوارزمی ۱۳۴ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۲۱ اردیبهشت
نشست ۶۷- نسخه نمایشی محصول محل برگزاری @ دانشگاه زند ۵۴ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۳۱ فروردین
نشست ۶۶- تحلیل داده و بصری کردن اطلاعات محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۵۶ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۷۸
مجموع شرکت‌کننده: ۵۳۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۳ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۱۹ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
علی هنرمند ۱۴ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۴ رویداد