۱۹ اسفند
نشست ۶۵- هم افزایی برای توسعه یوایکس شیراز محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۲۶ نفر جزییات رویداد
۱۴ بهمن
نشست ۶۴ - میکرو اینتراکشن (Micro interactions) محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۶۲ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۱۶ دی
نشست ۶۳- روش های جمع آوری داده محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۶۲ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۰۴ آذر
نشست ۶۲ - روش های آزمایش در پروسه طراحی محل برگزاری @ بنیاد توانگران کارآفرین ۴۸ نفر جزییات رویداد
۰۶ آبان
نشست ۶۱- مروری بر کهنه شوندگی و تاثیر آن بر طراحی محل برگزاری @ دانشکده علوم ۶۰ نفر جزییات رویداد
۰۸ مهر
دومین سالگرد یوایکس شیراز محل برگزاری @ قصرالدشت ۹۹ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۷۸
مجموع شرکت‌کننده: ۵۳۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۳ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۱۹ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
علی هنرمند ۱۴ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۴ رویداد