نشست 74

نشست ۶۰ - بررسی ۵۹ نشست گذشته
۳۰ شهریور ۱۳۹۷
از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
شهر فافا
۵۵ نفر

به زودی....

در حال حاضر در حال برگزاری 73مین نشست یوایکس شیراز هستیم. اگر در این نشست ثبت نام نکردید از طریق اینستا میتوانید به صورت لایو نشست را ببینید.

@uxshiraz

اطلاعات بیشتر در خصوص نشست

شرکت کنندگان در رویداد (0 نفر)