تصویر کاربر

مهدی محمدی

طراح وب سایت
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

من یک پرنده ام که در آغاز مسیر سقوط خود قرار دارم و شاید هم صعودی در پی سقوط!!!