تصویر کاربر
استراتژیست محتوا، بازاریاب محتوا،کپی‌رایتر از مرداد ۱۳۹۵
تدوین استراتژی محتوا بازاریابی محتوا کپی‌رایتینگ تحقیقات کاربری طراحی تجربه کاربری برگزاری رویداد مدیریت فعالیت‌های داوطلبانه

زینب وصال

استراتژیست محتوا
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

استارت فعالیت من به عنوان استراتژیست محتوا از کپی‌رایتینگ در شرکت واسط پرداخت‌های ارزی پیمنت۲۴ شکل گرفت. بعد از اینکه فعالیتم رو در شهرفافا شروع کردم مسیر کاریم به سمت استراتژی محتوا رفت و به عنوان یک استراتژیست محتوا سعی کردم کسب و کار شهرفافا و نیازهای مخاطب‌هاش رو شناسایی کنم تا بتونم برنامه‌ای تدوین کنم تا نیاز هر دو طرف رو در قالب محتوا تامین کنم.

تفکر طراحانه، طراحی تجربه کاربری، تحقیقات کاربری مهارت‌هایی هستند که در طول همکاری با UX Shiraz بهشون تجهیز شدم و در تمامی فعالیت‌هام از کپی‌رایتینگ گرفته تا برگزاری رویدادهای (علمی و غیرعلمی) برای ایجاد یک تجربه خوب در مخاطبم به کار می‌برم

۳۴ سال
خانم