تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
زینب وصال
استراتژیست محتوا، بازاریاب محتوا،کپی‌رایتر از مرداد ۱۳۹۵
تدوین استراتژی محتوا بازاریابی محتوا کپی‌رایتینگ تحقیقات کاربری طراحی تجربه کاربر برگزاری رویداد مدیریت فعالیت‌های داوطلبانه

زینب وصال

استراتژیست محتوا

تعداد بیشتر محتوا برتری نمیاورد. البته تنها با این شرط که شما بتوانید نمونه‌های موفق محتوای صنعتی که فعالیت میکنید و همچنین عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر محتوای خود را شناسایی کنید. اینجاست که میتوانید با محتواهای کمتری اهداف کسب و کار و همزمان نیاز مخاطبان مورد نظرتان را مرتفع کنید و همزمان بار هزینه‌ای کمتری متحمل شوید.

من به عنوان استراتژیست محتوا، کسب و کارها را در این راه همراهی میکنم تا بتوانند محتوای مناسب را در زمان و مکان مناسب به فرد مناسب ارائه کنند. بعلاوه به تفکر طراحانه مجهز هستم لذا به هنگام تدوین هر ساختاری از این نرم افزار فکری برای ایجاد تجربه بهتر در مخاطب استفاده میکنم.

۳۵ سال
خانم