تصویر کاربر
طراح رابط و تجربه کاربری / طراح گرافیک از مهر ۱۳۸۷
طراحی هویت بصری طراحی رابط و تجربه کاربری استراتژی تبلیغات

شهرام نوبهار

طراح رابط و تجربه کاربری
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

شخصيت و طراحی من تعريف يكسانی دارند: منظم، ساده، تميز، چشمگير، شوخ و دوستانه.

من طراحی و خلاقيت را دوست دارم و از ديدن چگونگی رشد يك ايده و تبديل آن به واقعيت لذت ميبرم.

از آنجاييكه طراحی يك پروسه ی تيمی است من از همكاری با افراد در زمينه های مختلف لذت ميبرم و دوست دارم كه به اين وسيله مهارتهايم را گسترش و به علاقه ی هميشگيم نسبت به يادگيری پاسخ دهم.

09374176340
۲۸ سال
آقا