تصویر کاربر
طراح از تیر ۱۳۹۱
Adobe photoshop Adobe Illustrator Adobe XD

مرتضی پایمرد

ui designer & ux designer
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

یک فرانت اند کار با نگاه نو به طراحی هستم که نزدیک به 6 سال در این زمینه مشغول به فعالیتم.

همواره درپی تلاش برای کسب تخصص در این زمینه بوده و بسیار علاقه مند به کار تیمی هستم.

۲۷ سال
آقا