تصویر کاربر
مدیر عامل از شهریور ۱۳۹۷
css 3 html 5 javascript jquery php photoshop sketch material design google analytics hotjar (ux analyse)

حسین اسدزاده

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

از سال ۹۲ بصورت تخصصی در زمینه طراحی و پیاده سازی رابط کاربری فعالیت میکنم.

09125776598
۲۴ سال
آقا