تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سید جواد سلیمی
موسس و مدیرعامل از بهمن ۱۳۹۲

سید جواد سلیمی

Business Designer

دانش‌آموخته مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت تحول

مشاور و طراح کسب‌وکارهای دانش بنیان

پژوهشگر حوزه اقتصاد تجربه

فعال اکو سیستم کسب‌وکارهای نوین

۳۶ سال
آقا