تصویر کاربر
موسس و مدیرعامل از بهمن ۱۳۹۲

سید جواد سلیمی

Business Designer
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

دانش‌آموخته مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت تحول

مشاور و طراح کسب‌وکارهای دانش بنیان

پژوهشگر حوزه اقتصاد تجربه

فعال اکو سیستم کسب‌وکارهای نوین

09177088488
۳۶ سال
آقا