تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
حسین صالح پور
مدیر از آذر ۱۳۹۶
عکاسی مستند عکاسی سفر عکاسی صنعتی و تبلیغاتی طراحی رابط کاربری طراحی گرافیک

حسین صالح پور

عکاس

متولد ۱۳۷۶

ساکن شیراز

عکاسی مستند (documentary)

عکاسی سفر (photo travel)

طراح گرافیک

دانشجوی رشته گرافیک