تصویر کاربر
مدیر از آذر ۱۳۹۶
عکاسی مستند عکاسی سفر عکاسی صنعتی و تبلیغاتی طراحی رابط کاربری طراحی گرافیک

حسین صالح پور

عکاس
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

متولد ۱۳۷۶

ساکن شیراز

عکاسی مستند (documentary)

عکاسی سفر (photo travel)

طراح گرافیک

دانشجوی رشته گرافیک

09038212280