تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد نعمت اللهی
مدیر گرافیک از اسفند ۱۳۹۷
طراحی هویت بصری/ موشنگرافیست و خیلی چیزای دیگه...

محمد نعمت اللهی

ldentify Design/Motion Graphics

۳ سالی بود که مارکتر بودم اما خوش‌حال نه!

یه شب گرم زمستونی تصمیم گرفتم شرایط رو عوض کنم.۲ چیزی که خوش‌حالم می‌کرد طراحی و خلق چیزهای جدید بود. همون شب تصمیم گرفتم که طراح بشم و از طراحی بصری شروع کردم.

الان یه طراح هویت و موشن گرافیست خوش‌حالم، که هر روزش از دیروزش بهتر شده.

از خصوصیات شخصیتی من:

خلاقیت، تعهد کاری، پر انرژی، جسارت انجام کارهایی با ریسک محاسبه شده و عطش یادگیریی که خودمم نمیتونم کنترلش کنم!

۲۷ سال
آقا