تصویر کاربر
تحقیق و توسعه از شهریور ۱۳۹۶

وحید علیزاده

تحلیلگر
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09382239557
۳۹ سال
آقا