تصویر کاربر
مدیر از دی ۱۳۹۰

سپهر پلاس

طراح گرافیک، طراح ui/ux
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09300221020
۲۵ سال
آقا