تصویر کاربر

رضاصاد

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

من محمدرضا صادقی هستم و نام هنری من رضاصاد هست . من یک عکاس ، مدرس و نویسنده حرفه ای هستم و با آپدیت ترین منابع آموزشی جهان آموزش میبینم.

آقا