تصویر کاربر
مدیر از شهریور ۱۳۹۷
فتوشاپ Adobe xd

مارال گلرخ

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

مارال گلرخ

مهندس نرم افزار

تهیه پلن های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی

طراحی سایت

طراحی تبلیغات

علاقه مند به عکاسی

۰۹۱۶۰۱۴۴۴۰۲
۲۸ سال
خانم