تصویر کاربر
مدیر پروژه و برنامه نویس از اردیبهشت ۱۳۹۳

احمدرضا جلالی

برنامه نویس
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09173326706
۳۲ سال
آقا