تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
احمدرضا جلالی
مدیر پروژه و برنامه نویس از اردیبهشت ۱۳۹۳

احمدرضا جلالی

برنامه نویس

۳۳ سال
آقا