تصویر کاربر

زهرازارع

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

علاقه مند به طراحی صفحات وب و طراحی رابط کاربری

۱ سال
خانم