تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
افشین اسماعیل پور
مسئول ارتباط با دانشگاه ها و برگزار کننده رویدادهای نوآورانه شهرداری مشهد از اسفند ۱۳۹۶
ارتباطات دیجیتال مارکتینگ برگزاری رویداد

افشین اسماعیل پور

Event designer and Organizer
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

علاقه مند به حوزه های کارآفرینی، نوآوری و فین تک

۲۹ سال
آقا