تصویر کاربر
مسئول ارتباط با دانشگاه ها و برگزار کننده رویدادهای نوآورانه شهرداری مشهد از اسفند ۱۳۹۶
ارتباطات دیجیتال مارکتینگ برگزاری رویداد

افشین اسماعیل پور

Event designer and Organizer
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

علاقه مند به حوزه های کارآفرینی، نوآوری و فین تک

09156115006
۲۸ سال
آقا