تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
حسین پیری
برنامه نویس از بهمن ۱۳۹۷
PHP Laravel NodeJs Git Seo DevOps

حسین پیری

برنامه نویس

از سال ۸۷ برنامه نویسی رو شروع کردم

دو سالی میشه به عنوان توسعه دهنده شیراز تخفیف فعالیت دارم

۲۴ سال
آقا