تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سید امیر رضا دستغیب
مدیر داخلی و روابط عمومی از خرداد ۱۳۹۶
مدیریت تیم عکاسی و فیلم برداری وتدوین ساخت جلوه های گرافیکی ساخت محتوای آموزشی مشاوره

سید امیر رضا دستغیب

علاقه مند به فعالیت در مارکت های خارجی و همچنین عکاسی و فیلم برداری

علاقه مند به ایجاد امید در جامعه و ساخت کسبوکار

۲۱ سال
آقا