تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
بهرام صدیق زاده
عکاس و فیلمساز مستقل از آذر ۱۳۹۸
عکاس خبری تبلیغاتی و مستند تصویربرداری در حوضه مستند و خبر ویرایش عکس و فیلم

بهرام صدیق زاده

کارشناس در حوضه رسانه تصویری

کارشناس عکاسی تبلیغات

عکاس و فیلمساز مستقل

در حوضه عکاسی، فیلمسازی تبلیغاتی و صنعتی به مدت پنج سال هستش که فعالیت میکنم

۳۵ سال
آقا