تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مجتبی طایفه قهرمانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از دی ۱۳۹۷
بازرگانی بین الملل تولید ماشین آلات صنعتی و CNC

مجتبی طایفه قهرمانی

۳۳ سال
آقا