تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علی‌رضا حیاتی
محقق حریم خصوصی و امنیت از آبان ۱۳۹۷
استراتژی محصول هویت سازمانی استراتژی رفتاری سازمانی تحقیق تجربه کاربری توسعه تجربه آنالیز داده آنالیز کاربر آنالیز رفتار

علی‌رضا حیاتی

طراح تجربه کاربری

محقق تجربه کاربری و فعال حریم خصوصی.

۳۰ سال
آقا