تصویر کاربر
محقق از آبان ۱۳۹۷
استراتژی محصول هویت سازمانی استراتژی رفتاری سازمانی تحقیق تجربه کاربری توسعه تجربه آنالیز داده آنالیز کاربر آنالیز رفتار

علی‌رضا حیاتی

طراح تجربه کاربری
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

هم‌اکنون محقق تجربه کاربری و طراحی برای تجربه کاربر در شرکت هوپ. سابقا آموزگار طراحی برای تجربه کاربر و طراح تجربه کاربری در شرکت‌های مختلف.

۲۹ سال
آقا