تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد آزادمنش
مدیر داخلی ؛ مدیر هاست و سرور از دی ۱۳۹۳
مجازی ساز وی ام ور لیوکس ویندوز سرور سیسکو ( CCNA )

محمد آزادمنش

SysAdmin - Server , Host Manager

Cantact With Me : M-Azadmanesh ir

۲۳ سال
آقا