تصویر کاربر
مدیر داخلی ؛ مدیر هاست و سرور از دی ۱۳۹۳
مجازی ساز وی ام ور لیوکس ویندوز سرور سیسکو ( CCNA )

محمد آزادمنش

SysAdmin - Server , Host Manager
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

Cantact With Me : M-Azadmanesh ir

۲۳ سال
آقا