تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
احمد هوشیار
مدیر توسعه از آذر ۱۳۹۴
طراحی مارکتینگ و کارآفرینی

احمد هوشیار

مدیر توسعه شرکت دانش بنیان وستا

یک طراح برای بهتر شدن کسب و کار

یک مارکتر و یک کارآفرین

شنونده خوبی هستم و از کارهای داوطلبانه ای که در توانم باشه حال میکنم :-)

۳۴ سال
آقا