تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
0

چه تفاوتی بین Internal Focus Groups و External Focus Groups وجود داره ؟

چه تفاوتی بین Internal Focus Groups و External Focus Groups وجود داره ؟

3 سال پیش

1 پاسخ

0

من متوجه سوالتون نشدم. شما با مفهوم Internal و External فوکس گروپ کجا مواجه شدید؟

3 سال پیش