تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
0

تغییر ایمیل کاربری در وب‌سایت

درود. لطفا راهی برای تغییر ایمیل کاربری (جهت ورود به حساب) معرفی کنید.

2 سال پیش

1 پاسخ

0

علیرضا جان راه معمولی برای تغییر ایمیل نداریم. لطفا خصوصی برای من بفرست تا برای تغییر پیگیری بشه.

2 سال پیش