0

ایجاد قابلیت کلیک برای جدول

درود چطوری میشه به جدول قابایت کلیک اضافه کرد؟ کاری که میخوام انجام بدم اینه که وقتی روی یک سطر کلیک بشه، به صفحه جزئیات بریم، آیا راه بهتری بجز کلیک ابل کردن جدول هست

5 روز پیش

1 پاسخ