تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

ارتقای کیفیت زندگی

بطور خیلی خلاصه:

زندگی جنبه های گسترده ایی دارد و هر بعد از آن وابسته به مسایل گوناگون است. نکته جالب این است که برای هر فردی کیفیت این جنبه ها تعریف متفاوت و گاها متضادی دارد.

زندگی جنبه های گسترده ایی دارد و هر بعد از آن وابسته به مسایل گوناگون است. نکته جالب این است که برای هر فردی کیفیت این جنبه ها تعریف متفاوت و گاها متضادی دارد. ممکن است فردی ایستادن در صف نانوانی را یک کار کسل کننده بداند در حالی که فرد دیگری به آن به چشم سرگرمی روزانه نگاه میکند. یکی از انجام آن خسته و آزرده و دیگری شاد و خوشحال.

به گمان ما این تفاوت نگاه از تفاوت در کیفیت رویارویی و استفاده ناشی می‌شود. اگر این دو زندگی را با دور آهسته تری ببینیم متوجه تفاوت های ریز اما مهمی در آنها میشویم.

ارتقای زندگی چگونه اتفاق می افتد؟

به گمان ما کیفیت زندگی برایند انتظارات و ذائقه متداول ما از کیفیت مسایل پیرامون ماست. یعنی کیفیتی که عموم افراد از یک موضوع انتظار دارند کیفیت متداول آن را شکل میدهد.

تجربه‌ها نقش مهمی در تغییر ذائقه ما دارند.

اگر شما تا امروز غذاهای دریایی میل نکرده باشید و غذای متداول شما فقط گیاهان بوده باشد این احتمال وجود دارد که تمایل چندانی به خوردن یک غذای دریایی نداشته باشید. اما اگر یک بار یک غذای دریایی را تجربه کنید این جرقه ایی خواهد بود برای تغییر احتمالی ذائقه شما.

در مورد کیفیت نیز ذائقه ما تحت تاثیر عادت و تکرار است. یعنی حضور مداوم در یک اتاق نامرتب بطور تدریجی شرایط را برای ما عادی ساخته و استانداردهای کیفی را کاهش میدهد. اما چنانچه بطور مداوم تجربه نظم و ترتیب داشته باشید، ممکن است انتظار کیفی شما از نظم چنان ارتقا یابد که حتی انتظار قبلی را بطور کامل فراموش کنید و برایتان تعریفی نداشته باشد.

لازمه ارتقای زندگی چیست؟

برای ارتقای کیفیت زندگی دو چیز لازم است:

  • چون ما کیفیت زندگی را برایند انتظارت عمومی میدانیم،‌ ابتدا باید احساس رضایت خواهی و کیفیت طلبی در عموم مردم نهادینه باشد. یعنی طلب کیفیت کردن تبدیل به یک موضوع عمومی و روزمره شده باشد. طبیعتا چنین اتفاقی نیازمند این است که تمام زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری جامعه در مسیر خواستن باشند.

  • باید نوع نگاه به «طراحی» را از یک هنر تزیینی به سمت روشی برای حل مسئله و یا هنر کاربردی تغییر داد. تغییری که باعث شود مسایل را بجای «مشکل» در قالب «مسئله» ببینیم.

رویکرد جامعه تجربه کاربری شیراز برای ارتقای زندگی

از آنجا که جامعه تجربه کاربری شیراز یک تشکل بزرگ از طراحان تجربه کاربری کشور است، رسالت خود را بر پایه ترویج تفکر طراحانه و گسترش نگاه مسئله محور در خصوص موضوعات پیرامون قرار داده است. با اینکه تا به امروز در بیش از ۵۰ رویداد و نشست مختلف بصورت پراکنده در خصوص این موضوع گفتگو شده است، اما از سال ۱۳۹۵ با برگزاری اولین کنفرانس تجربه کاربری شیراز تصمیم داریم رویدادی ملی را هرساله با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برگذار کنیم.

در این رویداد تلاش میشود از همه افراد موثر و صاحب نظری که تا به امروز نقشی در این موضوع داشته اند استفاده شود. رویکرد ما این است که تولید کنندگان محصول و خدمات را با تکنیک ها و روش های بروز برای افزایش سطح رضایت‌مندی آشنا کنیم.