تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت

جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربر شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی تجربه و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.
جدیدترین اعضا

رویدادها

رویداد بعدی

پنجمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰
اطلاعات بیشتر
رویدادهای گذشته
۱۷ بهمن

نشست ۷۶- دیزاین سیستم

۶۰ نفر ساختمان مدیریت شعب بانک‌های انصار
۲۰ آذر

چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۳۶۵ نفر دانشگاه علوم پزشکی
۱۴ شهریور

نشست ۷۵- MVP

۷۱ نفر موسسه مسیر کمال