تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست بعدی نشست‌های گذشته ورود عضویت

جامعه باز و خودگردان

تجربه کاربر شیراز

ما بزرگترین و فعالترین تشکل سازمانی کشور هستیم که با محوریت مشارکت اعضا در مسیر توسعه و گسترش مفهوم طراحی تجربه و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای طراحی محصولات بهتر قدم بر میداریم.
جدیدترین اعضا

رویدادها

رویداد بعدی

چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
دانشگاه علوم پزشکی
اطلاعات بیشتر
رویدادهای گذشته
۱۴ شهریور

نشست ۷۵- MVP

۷۱ نفر موسسه مسیر کمال
۲۱ آذر

سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

۲۳۷ نفر دانشگاه علوم پزشکی