جامعه باز و مردم نهاد

یواِکس شیراز

ما جامعه‌ای متشکل از هزاران نفریم که با محوریت کار داوطلبانه در تلاش برای گسترش تفکر طراحی در فضای کارآفرینی و به دنبال آن ارتقای کیفیت زندگی هستیم.

حمایت شده توسط

هفتمین کنفرانس یواِکس شیراز

۱۹ و ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

در بزرگترین گردهمایی طراحان تجربهٔ کاربر کشور حاضر باشید.

اطلاعات بیشتر

در یک نگاه

+۷۰۰۰ عضو فعال
+۷۵ رویداد و گردهمایی
۷ کنفرانس ملی
۱ پروژه متن باز
یواکس شیراز
ماموریت ما
تغییر بازی بواسطه طراحی.

در تلاشیم تا با گسترش و توسعه مفهوم تفکر طراحی در فضای کارآفرینی و نوارزش‌آفرینی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت در محصولات و خدمات باشیم.

جامعه ما بر اساس کار داوطلبانه و مشارکت مردمی بنا شده. چرا که هدف نهایی ما ارتقای کیفیت زندگی است و کیفیت زندگی ما مستقیما به محصولات و خدماتی که استفاده می کنیم وابسته است.

یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز

بزنگاه‌های مهم

 1. مهر ۱۳۹۳
  یواکس‌شیراز متولد شد
 2. آذر ۱۳۹۵
  پنجاهمین نشست هفتگی برگزار شد
 3. اردیبهشت ۱۳۹۵
  اولین کنفرانس برگزار شد
 4. تیر ۱۳۹۶
  دومین کنفرانس در سطح ملی برگزار شد