چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز
۲۰ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس تجربه کاربر شیراز

برای آنها که به کیفیت زندگی اهمیت می‌دهند

درباره کنفرانس

کشورهای پیشگام سالهاست که با بکارگیری علم طراحی محصولات و خدماتی ساخته‌اند که آنها را به پیشروی جهان تبدیل کرده است. محصولاتی که به واسطه کاربرد فراوان‌شان به نوعی تعیین‌کنندهٔ سطحِ کیفیت زندگی ما هستند.

«کنفرانس یواکس شیراز» هر ساله با رویکرد «ارتقای کیفیت زندگی» با حضور طراحان،‌ صاحبان کسب‌و‌کار، مدیران محصول و علاقه‌مندان به طراحی برگزار می‌شود.

کمیته علمی

بیژن آریانا

بیژن آریانا

دکتری طراحی صنعتی
استادیار دانشگاه چالمرز انگلستان

فاطمه کمالی

فاطمه کمالی

دکتری طراحی صنعتی و محصول
محقق تجربه کاربر دانشگاه کویینزلند استرالیا

سخنران‌های کنفرانس

برنامه کنفرانس

حس و حال رویداد

ما یک نفر نیستیم، بلکه مجموعه‌ای از افرادی هستیم که به دنیای پیرامون خود اهمیت می دهند و برای ارتقای کیفیت آن تلاش می‌کنند.

یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
یواکس شیراز
برخی از ۳۲۲ نفرِ حاضر در رویداد
امیر مجیدیصمصام احمدیاحسان دقیقیاحسان تمیسمريم موسوي عربکامران دهقانمحسن نژندیاسین بردبار000000احسان پرویناحسان وائقیآیدا جعفربیگلومعین فخرآورسروش پرهامی محمد مهدی ظاهرنسبمحمد علی خسرونژادسید شهرام اجتهادیمسلم ابراهیمیبنفشه اکبریفاطمه كریمیرحیم اژدریسعید زارعشیوا حیدری فردالمیرا نکوپایانسمانه سلطانی
حامیان راهبردی و رسانه‌ای